Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Lista över alla försöksplaner 2002. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info L15-1010
6
Sprutning med fungicider
All info L15-1011
5
Olika doser och tidpunkter med fungicider
All info L15-1050
5
Stråförkortningsmedel i höstvete
All info L15-1212
5
N-gödsling & behandling med fungicider
All info L15-2010
5
Sprutning med fungicider i höstråg
All info L15-4010
5
Sprutning med fungicider i vårkorn
All info L2-4040-3
1
Reducerad jordbearbetning, styv lera
All info L2-4131
0
Vårplöjning, alt. Rexius Carrius
All info l298
0
fisdoihfieuhf
All info L3-2254 2002
3
Kvävestege till maltkorn Bestämma optimal kvävegiva till maltkorn med stråsäd eller sockerbetor som förfrukt vid olika kvävestrategier.
All info L3-2259 2002
2
Etablering av fånggröda i höstvete Att finna arter och sorter lämpliga för insådd av fånggröda på våren eller försommar i höstvete.
All info L3-2262
0
Kvävestrategier och svavel i höstvete
All info L3-6000
0
Mangangödsling
All info L3-8008
0
Fastliggande försök med fosfor och kalium
All info L5-2424
5
Ogräsbekämpning i höstvete, örtogräs + åkerven Att undersöka olika produkters effekt på örtogräs och framförallt åkerven.
All info L5-2450 2002
1
Ogräsbekämpning; renkavle och örtogräs i höstvete Sponsorförsök. Att prova olika produkters effekt mot örtogräs och renkavle i höstvete, höst alt. vårbehandling.
All info L5-2500
1
Stubbearbetning och Roundup Bio mot kvickrot Flerårigt försök i syfte att undersöka effekten av olika stubbearbetningar i jämförelse med Roundupbehandling
All info L5-3021 2002
5
Ogräsbekämpning; örtogräs i höstvete Att studera olika bekämpningsmedelsstrategier mot örtogräs i höstvete.
All info L5-4000
5
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
All info L5-6000
4
Bekämpning av ogräs i ärter
All info L7-1015
3
Höstvete. Sort * Behandling
All info L7-1025
2
Höstvete. Sortförsök andra året
All info L7-105
3
Höstvete. Sort *behandling
All info L7-201
3
Sortförsök i höstråg, skördeår 2002 Att jämföra nya med redan beprövade sorter i Skåne.
All info L7-212
2
Rågvete. Sortförsök
All info L7-215
2
Sortförsök i höstkorn, skördeår 2002 Att jämföra avkastningspotentialen mellan nya och redan odlade sorter för Skånska förhållanden
All info L7-301
2
Vårvete. Sortförsök
All info L7-401
4
Vårkorn. Sortförsök
All info L7-4011
2
Vårkorn. Sortförsök
All info L7-4021
2
Fodersäd. Sortförsök
All info L7-426
1
Vårkorn. Sortförsök
All info L7-501
3
Havre. Sortförsök
All info L7-610
3
Ärter. Sortförsök
All info L7-819
1
Strategier mot spillraps/rybs i ekologisk odling
All info rikstest2002
0
Testplan riks testa
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan