Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2281.2010, Kväve och bevattning i maltkorn, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2281.2010: F örsöksnummer: LA-11-2010, ADB 03M123, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Skepparslövsvägen 298, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-04-14
Gödsling enligt plan: 2010-04-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2281.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan