Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-190. 2011, Sort - Såtid Höstraps, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS7-190. 2011: F örsöksnummer: 302/10, ADB 07A621, skörd 2011
Försöksvärd: Bertil Nilsson , Nybo Tirup , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Såtid 1 11-aug Såtid 2 20-aug
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS7-190. 2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan