Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-188-1, N-gödsling till Höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-188-1: F örsöksnummer: 304/10, ADB 03N004, skörd 2011
Försöksvärd: Hans Andersson , Trolleholms Gods AB , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd och försöksgödsling 23/8-10
Försöksgödsling enligt plan 25/3
Försöksgödsling enligt plan 21/4
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-188-1: F örsöksnummer: LB-247-2010, ADB 03N003, skörd 2011
Försöksvärd: Karl-Axel Jönsson , Vranarp, 272 93 Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2010-08-30
Gödsel Vår 1: 2011-03-22
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS3-188-1: F örsöksnummer: M 841/10, ADB 03N005, skörd 2011
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 100830
Försöksgödsling höst 30/8-10
Försöksgödsling enligt plan 23/3-11
Försöksgödsling enligt plan 21/4
  Karta Karta till försöket
  Försöksplan Fältkort med rutfördelning
  Försök till OS3-188-1: F örsöksnummer: LA-102-2010, ADB 03N002, skörd 2011
Försöksvärd: Per Nilsson , Folkestorps Gård, 295 95 Degeberga
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-08-25
Gödsling enligt plan: 2010-08-25
Gödsling enligt plan: 2011-03-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS3-188-1
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan