Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-23.2011, Höstraps. Sortförsök-Linjesorter., med 6 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-23.2011: F örsöksnummer: LB-245-2010, ADB 07A615, skörd 2011
Försöksvärd: Bollerup Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2010-08-20
Svamp 2011-05-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS7-23.2011: F örsöksnummer: M 840/10, ADB 07A616, skörd 2011
Försöksvärd: Ingvar Hempel , Stävie, 235 91 Vellinge
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: sådd 100829
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Försök till OS7-23.2011: F örsöksnummer: LA-101-2010, ADB 07A614, skörd 2011
Försöksvärd: Lennart Nilsson , Ekebergs Gård, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-08-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-23.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan