Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS5-8010, Örtogräsbekämpning i höstraps, med 2 st. försök
Syftet med planen: Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstraps.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS5-8010: F örsöksnummer: LB-251-2010, ADB 05B069, skörd 2011
Försöksvärd: Bollerup Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs 1: 2010-08-23
Ogräs 2: 2010-09-01
Ogräs 3: 2010-09-10
Ogräs 4: 2010-09-22
Ogräs 5: 2011-04-14
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS5-8010: F örsöksnummer: M 843/10, ADB 05B070, skörd 2011
Försöksvärd: Lars-Åke Stuhre , Bodarp 30, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Bekämpning 1, 100829
Bekämpning 2, 100906
Bekämpning 3, 100917
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal.
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS5-8010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan