Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-101.2011, Sortprovning, med 6 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-101.2011: F örsöksnummer: LC-428-2010, ADB 07BI65, skörd 2011
Försöksvärd: Bengt Ekelund , G:a Malmövägen 459, 262 02 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2010-09-12
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101.2011: F örsöksnummer: LA-107-2010, ADB 07BI78, skörd 2011
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-09-08
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101.2011: F örsöksnummer: LB-261-2010, ADB 07BI66, skörd 2011
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2010-09-24
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101.2011: F örsöksnummer: M 810/10, ADB 07BI68, skörd 2011
Försöksvärd: Johan Hansson , Vallby 835, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 100927
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101.2011: F örsöksnummer: 310/10, ADB 07BI67, skörd 2011
Försöksvärd: Kristoffer Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 30/9
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-101.2011: F örsöksnummer: 311/10, ADB 07BI79, skörd 2011
Försöksvärd: Anders Malmström , Trollenäs Gods , 241 00 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 30/9
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-101.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan