Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-2287-1.2011, Kvävebehov i höstkorn, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till M3-2287-1.2011: F örsöksnummer: LC-429-2010, ADB 03N012, skörd 2011
Försöksvärd: Bengt Ekelund , G:a Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2010-08-27
Gödsling enligt plan: 2010-09-20
Gödsling enligt plan led B-i: 2011-03-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2287-1.2011: F örsöksnummer: M 871/10, ADB 03N014, skörd 2011
Försöksvärd: Lars-Åke Persson , Gylle 25, 231 91 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Höstgödsling 28/9-10
Försöksgödsling enligt plan 24/3-11
Försöksgödsling enligt plan 12/4-11
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2287-1.2011: F örsöksnummer: 315/10, ADB 03N013, skörd 2011
Försöksvärd: Nils Yngveson , Arendala , 247 91 Södra sandby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 9/9
Försöksgödsling enligt plan 10/9-10,26/3-11, 11/4-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2287-1.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan