Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R13-1015.2011, Rödsotvirus i höstvete, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R13-1015.2011: F örsöksnummer: LA-113-2010, ADB HL4212, skörd 2011
Försöksvärd: Hushållningssällskapets försöksgård, Helgegården, , Box 9084, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd 1: 2010-09-03
Sådd 2: 2010-09-27
Ogräsbekämpning 1: 2010-09-30
Lusbekämpning 1: 2010-09-30
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R13-1015.2011: F örsöksnummer: 308/10, ADB HM1102, skörd 2011
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby Gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 2/9 och 24/9
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Försök till R13-1015.2011: F örsöksnummer: 309/10, ADB HM1103, skörd 2011
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Alnarps Egendom , 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 3/9 och 24/Behandling:Såtid 1 30/9, såtid 2:15/10.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Försök till R13-1015.2011: F örsöksnummer: 860/10, ADB HM1106, skörd 2011
Försöksvärd: Mats Ingvarsson, , G.´Hemmesdyngevägen 4, , 231 79 Smygehamn
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling:2010-10-11.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT R13-1015.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan