Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450.2011, Bekämpning av renkavle och örtogräs i höstvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2450.2011: F örsöksnummer: LC-430-2010, ADB 152193, skörd 2011
Försöksvärd: Nils-Olof Bergholtz , Ängeltofta Gård, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2010-09-10
Behandling 1, enligt plan:2010-09-30
Behandling 2, enligt plan: 2010-10-12
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2011: F örsöksnummer: LC-431-2010, ADB 152194, skörd 2011
Försöksvärd: Ulf Weifelt , Wejbygården, 262 90 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2010-09-08
Behandling 1, enligt plan: 2010-09-30
Behandling 2, enligt plan: 2010-10-12
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2011: F örsöksnummer: M 822/10, ADB 152195, skörd 2011
Försöksvärd: Karl-Olof Knutsson , Brönnestad 180, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandling 1: 101101
Behandling 2: 101116
Behandling 3: 110415
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2450.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan