Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-212.2011, Sort * behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-212.2011: F örsöksnummer: LA-106-2010, ADB 07BI57, skörd 2011
Försöksvärd: Sven-Ingvar Nilsson , Östgård, 290 10 Tollarp
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-09-28
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-212.2011: F örsöksnummer: M 813/10, ADB 07BI58, skörd 2011
Försöksvärd: Bengt-Ola Hansson , Hylteberga 9, 274 92 Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 100924
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-212.2011: F örsöksnummer: 313/10, ADB 07BI51, skörd 2011
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby Gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 23/9
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-212.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan