Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-109.2011, Växtproduktionsekologi sortprovning, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-109.2011: F örsöksnummer: LA-109-2010, ADB 07BI94, skörd 2011
Försöksvärd: Hushållningssällskapet, Helgegården , Skepparslövsvägen 258, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-09-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R7-109.2011: F örsöksnummer: 317/10, ADB 07BI95, skörd 2011
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 23/9
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT R7-109.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan