Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-170, Växtproduktionsekologi Sortprovning, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-170: F örsöksnummer: LB-280-2010, ADB 07BI98, skörd 2011
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd 1: 2010-09-22
Sådd 2: 2010-10-01
Sådd 3: 2010-10-15
Sådd 4: 2010-11-01
Sådd 5: 2011-04-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-170: F örsöksnummer: M 811/10, ADB 07BJ01, skörd 2011
Försöksvärd: Ivar Hansson , Västra Torp, Östrabo, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd1: 100924
Sådd2: 101006
Sådd3: 101014
Sådd4: 110419
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-170: F örsöksnummer: 318/10, ADB 07BI99, skörd 2011
Försöksvärd: Göran Svensson , Ormastorps gård , 260 30 Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 23/9 , 1/10 , 14/10, 19/4-11.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-170: F örsöksnummer: 319/10, ADB 07BJ00, skörd 2011
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Alnarps Egendom , 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 24/9 , 1/10 , 14/10, led L-O 7/3,P-Q 19/4-11.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-170
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan