Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2428. 2011, Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen: Gräs- och örtogräsbekämpning i höstvete
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2428. 2011: F örsöksnummer: M 821/10, ADB 05B086, skörd 2011
Försöksvärd: Klas Andersson , Ö Värlinge 41, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandling 1: 101101
Behandling 2:15/4-11
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Behandlingsskador.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2428. 2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan