Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: D3-2289, Optimal kvävegödsling på våren till höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till D3-2289: F örsöksnummer: LB-201-2011, ADB PA1302, skörd 2011
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2011-03-24
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till D3-2289: F örsöksnummer: LB-202-2011, ADB PA1303, skörd 2011
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2011-03-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till D3-2289: F örsöksnummer: LB-203-2011, ADB PA1304, skörd 2011
Försöksvärd: Carl-Otto Schwartz , Örups Säteri, 272 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2011-03-23
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till D3-2289: F örsöksnummer: LB-204-2011, ADB PA1305, skörd 2011
Försöksvärd: Carl-Otto Schwartz , Örups Säteri, 272 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2011-03-23
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT D3-2289
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan