Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-2278D.2011, Kväve till höstvete vid olika markförutsättningar, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till M3-2278D.2011: F örsöksnummer: LC-404-2011, ADB 03N090, skörd 2011
Försöksvärd: Sven-Ingvar Paulsson , S. Varalöv Pl. 6334, 262 96 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Gödsling enligt plan: 2011-03-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2278D.2011: F örsöksnummer: LB-208-2011, ADB 03N089, skörd 2011
Försöksvärd: Sven Andersson , Bygatan 10, 272 93 Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2011-03-29
Gödning 2: 2011-04-19
Gödning 3: 2011-06-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2278D.2011: F örsöksnummer: 512/11, ADB 03N092, skörd 2011
Försöksvärd: Fredrik Krokstorp , Krokstorpsgård , 260 33 Påarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enligt plan 25/3-11
Försöksgödsling enligt plan 11/4-11
Gödsling efter rek. Led I 48 kg N/ha 7/6-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2278D.2011: F örsöksnummer: 511/11, ADB 03N091, skörd 2011
Försöksvärd: Anders Levin , Vallby , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enligt plan 28/3-11.Gödsling normal tidp. 15/4-11.
Gödsling efter rek. Led I 97 kgN/ha Led J 38 kgN/ha 7/6-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2278D.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan