Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-1010, Organiska gödselmedel till höstvete., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till M3-1010: F örsöksnummer: LB-209-2011, ADB 152205, skörd 2011
Försöksvärd: Ola Reslow , Gislöv Axlabjer, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling 1: 2011-04-11
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-1010: F örsöksnummer: M-524-2011, ADB 152206, skörd 2011
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling enl. plan 11/4.DC 30-31 utförd 3/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-1010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan