Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-A618, Åkerböna. Såteknik . Utsädesmängd, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-A618: F örsöksnummer: 515/11, ADB 07C100, skörd 2011
Försöksvärd: Lars Håkansson , Västergård , 260 22 Tågarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 29/3-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-A618: F örsöksnummer: 517/11, ADB 07C102, skörd 2011
Försöksvärd: Anders Wijk , Magnerupsv.21,254 77 Fleninge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 28/3-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-A618: F örsöksnummer: MB-516-2011, ADB 07C101, skörd 2011
Försöksvärd: Lars Brunnström, , Stureholm, , 260 35 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum:20/4-11
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-A618
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan