Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-5010, Sortprovning. Intensivt skördade vallar., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-5010: F örsöksnummer: M-514-2010, ADB 063193, skörd 2011
Försöksvärd: Erik Wallin , Västraby gård , 260 38 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-5010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan