Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-6081.2011, Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, efterverkan, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L5-6081.2011: F örsöksnummer: LA-015-2010, ADB 05B089, skörd 2011
Försöksvärd: Inge Bodelsson , Hörrödsvägen 336, 297 94 Degeberga
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling enligt plan: 2011-04-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-6081.2011: F örsöksnummer: LA-13-2011, ADB 05B092, skörd 2011
Försöksvärd: Thomas Johansson , Lökarödsvägen 271, 297 95 Degeberga
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enligt plan: 2011-04-13
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-6081.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan