Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-501.2011, Sortprovning Havre, med 3 st. försök
Syftet med planen: Sort * Behandling
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-501.2011: F örsöksnummer: MB-507-2011, ADB 07C050, skörd 2011
Försöksvärd: Anders Malmström, , Trollenäs gods, , 241 00 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 26/4-11
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501.2011: F örsöksnummer: LC-401-2011, ADB 07C045, skörd 2011
Försöksvärd: Ulf Wejfelt , Wejbygården, 262 90 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2011-04-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501.2011: F örsöksnummer: LB-207-2011, ADB 07C049, skörd 2002
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2011-04-14
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-501.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan