Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-1 2011, Vårraps. Sortförsök, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS7-1 2011: F örsöksnummer: M-518-2011, ADB 07A636, skörd 2011
Försöksvärd: Hans Rosenqvist, , Albjära 1557, , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum 22/4-11.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS7-1 2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan