Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1071.2011, Bekämpning av mjödagg i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1071.2011: F örsöksnummer: LB-217-2011, ADB 152222, skörd 2011
Försöksvärd: Staffan Moll , Hagestadborgsv 160 18, 271 77 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Svamp 1: 2011-05-06
Svamp 2: 2011-06-08
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1071.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan