Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-8440.2011, Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar i höstraps, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-8440.2011: F örsöksnummer: LB-220-2011, ADB 152245, skörd 2011
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Svamp 1: 2011-05-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440.2011: F örsöksnummer: M-565-2011, ADB 152246, skörd 2011
Försöksvärd: Nils-Gustav Nilsson, , Planagården 304, , 260 38 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlingen utförd: 18/5 DC 65.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440.2011: F örsöksnummer: M-564-2011, ADB 152247, skörd 2011
Försöksvärd: Roland Andersson, , Bangsbo gård, Bangsbovägen 44, , 253 54 Mörarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlingen utförd: 18/5 DC 65.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-8440.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan