Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1050.2011, Strategier mot Septoria tritici, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1050.2011: F örsöksnummer: LB-219-2011, ADB 152224, skörd 2011
Försöksvärd: Håkan Olsson , Gröstorp Anneberg, 272 94 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Flexity 0,25: 2011-05-06
Svamp 1: 2011-05-11
Svamp 2: 2011-05-26
Svamp 3: 2011-06-03
Svamp 4: 2011-06-08
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050.2011: F örsöksnummer: M-558-2011, ADB 152225, skörd 2011
Försöksvärd: Hans Gunnarsson, , Kattarps boställe, , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: 0,25 Flexity i hela försöket 10/5. Första beh. utförd 13/5.Andra beh. utförd 23/5.Ruta 13 kasserad.Tredje beh. utförd 31/5.Fjärde beh. utförd 10/6.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.Ruta 13 kasserad.
  Fältkort Rättat fältkort.
  Övrigt Sprutjournal alla beh.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050.2011: F örsöksnummer: M-559-2011, ADB 152226, skörd 2011
Försöksvärd: Claes-Göran Olsson, , Ekebyvägen 371, , 255 92 Helsingborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: 0,25 Flexity i hela försöket 10/5. Första beh. utförd 13/5. Andra beh. utförd 23/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal alla behandlingar.
  Övrigt Sprutjournal samtliga beh.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050.2011: F örsöksnummer: M-567-2011, ADB 152227, skörd 2011
Försöksvärd: Övedskloster Godsförvaltning, , Övedskloster, , 275 94 Sjöbo
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: 0,25 Flexity i hela försöket 11/5. Första beh. utförd 13/5. Andra beh. utförd 20/5. Tredje beh. utförd 31/5. Fjärde beh. utförd 10/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Övrigt Sprutjournal alla beh.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1050.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan