Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-316-2011, Sortprovning vårvete, N-gödsling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-316-2011: F örsöksnummer: LA-5-2011, ADB 07C077, skörd 2011
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet Olahus , Olahus 2206, 281 44 Stoby
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-04-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-316-2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan