Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-309.2011, Sortprovning Fusariumtest vårvete, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-309.2011: F örsöksnummer: LA-11-2011, ADB 07C106, skörd 2011
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-04-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R7-309.2011: F örsöksnummer: MB-519-2011, ADB 07C105, skörd 2011
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum: 19/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT R7-309.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan