Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: HST-1003.2011, Samodling majs och åkerböna, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till HST-1003.2011: F örsöksnummer: LA-9-2011, ADB HT1064, skörd 2011
Försöksvärd: Björkhaga Jordbruks AB , Pl 3295, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling enligt plan: 2011-04-21
Sådd majs: 2011-05-01
Sådd åkerböna: 2011-05-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till HST-1003.2011: F örsöksnummer: LA-8-2011, ADB HT1063, skörd 2011
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling enligt plan: 2011-04-21
Sådd majs:2011-05-01
Sådd Åkerböna: 2011-05-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT HST-1003.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan