Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4040, Effektförändringar hos fungicider i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L15-4040: F örsöksnummer: 588/11, ADB 152280, skörd 2011
Försöksvärd: Ormastorps gård, , HS Malmöhus, , Borgeby slottsväg 11, 237 91
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling: 8/6.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Beh.journal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4040: F örsöksnummer: M-589-2011, ADB 152279, skörd 2011
Försöksvärd: Bengt Andersson, , Vallbylund, , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4040
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan