Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-7112, Sortprovning matpotatis ekologisk odlat, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-7112: F örsöksnummer: LA-31-2011, ADB 07A648, skörd 2011
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättning: 2011-04-20
Kupning: 2011-04-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-7112
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan