Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-9000.2011, Ogräsbekämpning i majs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-9000.2011: F örsöksnummer: LA-49-2011, ADB 152313, skörd 2011
Försöksvärd: Henrik & Katarina Lindvall , Landövägen 186, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-04-30
Behandling 1 enligt plan: 2011-05-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-9000.2011: F örsöksnummer: LA-50-2011, ADB 152314, skörd 2011
Försöksvärd: Ola Lindvall , Sörby 1225, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2011-04-30
Behandling 1 enligt plan: 2011-05-19
Insektsbehandling enligt plan: 2011-05-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-9000.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan