Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-0014.2011, Avloppsslam-effekt på gröda och jord., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-0014.2011: F örsöksnummer: 318-81, ADB 03N029, skörd 2011
Försöksvärd: Peter Bager, , Petersborg, , 230 42 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-0014.2011: F örsöksnummer: 317-81, ADB 03N028, skörd 2011
Försöksvärd: Nils Gyllenkrok, , Svenstorps gods, Igelösa, , 225 92 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0014.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan