Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R1-143M.2011, Strukturkalkning., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R1-143M.2011: F örsöksnummer: M-722-01, ADB 01A131, skörd 2011
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson, , Planagården 304, , 260 38 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT R1-143M.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan