Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: HU-1115, Förändringar i Septoria-populationen., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till HU-1115: F örsöksnummer: 562/11, ADB HUD042, skörd 2011
Försöksvärd: Bengt Pålsson , Bodarp 43 , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlingsdatum: T1 19/5, T2 31/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Försök till HU-1115: F örsöksnummer: 557/11, ADB HUD043, skörd 2011
Försöksvärd: Övedskloster Godsförvaltning , Övedskloster , 275 94 Sjöbo
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlingsdatum; T1 20/5, T2 31/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
<< SLUT HU-1115
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan