Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L13-6060.2011, Bekämpning av insekter i åkerböna, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L13-6060.2011: F örsöksnummer: LC-408-2011, ADB 152307, skörd 2011
Försöksvärd: Ulf Lindqvist , Gånarps Boställe, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Gödsling: 2011-04-25
Besprutning enligt plan: 2011-06-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L13-6060.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan