Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R4-9804.2012, Alvluckring-förfrukt till fabrikspotatis, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R4-9804.2012: F örsöksnummer: LA-13-2012, ADB 047611, skörd 2012
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-03-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R4-9804.2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan