Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-23.2013, Höstraps Linjesortförsök, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till OS7-23.2013: F örsöksnummer: LB-235-2012, ADB 07a735, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2012-08-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS7-23.2013: F örsöksnummer: LA-77-2012, ADB 07A734, skörd 2013
Försöksvärd: Isby Gård Lantbruks AB , Isgrannatorpsvägen 134, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-08-13
Bekämpning enligt plan: 2012-08-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS7-23.2013: F örsöksnummer: 302/12, ADB 07A736, skörd 2013
Försöksvärd: Hans-Åke Åkesson , Gamlegård 289 , 253 42 Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 21/8.
Planttäthet: Höst 9/11
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst.
  Fältkort Fältkort uppdaterat 12/2.
  Karta Karta till försöket uppdaterad 12/2.
<< SLUT OS7-23.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan