Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-188-1.2013, N-gödsling till höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-188-1.2013: F örsöksnummer: LB-238-2012, ADB 03R006, skörd 2013
Försöksvärd: Roland Nilsson , Blästorp 161, 276 51 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2012-08-24
Gödsling 1: 2012-08-24
Gödsling 2: 2013-04-19
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS3-188-1.2013: F örsöksnummer: LA-78-2012, ADB 03R005, skörd 2013
Försöksvärd: Lennart Nilsson , Ekebergs Gård, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-08-21
Gödsling enligt plan: 2012-08-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS3-188-1.2013: F örsöksnummer: 304/12, ADB 03R007, skörd 2013
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdyngevägen 158 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling: 25/8.
Gödsling: 4/9-13.
Planträkning/klippning: Höst 29/10.
Planträkning: 7/5
Klippning:7/5 dc:54.
Bristsymtom,parasitangrepp samt blomdatum: 23/5 dc:62.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-188-1.2013: F örsöksnummer: 305/12, ADB 03R008, skörd 2013
Försöksvärd: Hans Rosenqvist , Albjära 1650 , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling: 25/8.
Försöksgödsling: 3/4
Planträkning/Klippning: 26/10-12 DC 14. 7/5-13 DC 51.
Bristsymptom,parasitangrepp samt blomdatum: 23/5 dc 60.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS3-188-1.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan