Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-191, Organisk gödsel till höstraps., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-191: F örsöksnummer: 306/12, ADB 03R011, skörd 2013
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för gödsling: 22/8.
Försöket kasserat på våren p.g.a. utvintring.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS3-191
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan