Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-21.2013, Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till OS7-21.2013: F örsöksnummer: LB-234-2012, ADB 07A726, skörd 2013
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2012-08-18
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS7-21.2013: F örsöksnummer: 301/12, ADB 07A727, skörd 2013
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 2605 , 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket är placerat i Odarslöv.
Datum för sådd: 24/8.
Planttäthet: Höst 11/12
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS7-21.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan