Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-8010-2013, Örtogräsbekämpning i höstraps., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-8010-2013: F örsöksnummer: 317/12, ADB 05B180, skörd 2013
Försöksvärd: Göran Bladh , Stävie Hage Jordbruks AB , Åkarpsvägen 6, 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat tidp. 1: 31/8.
Behandlat tidp. 2: 10/9.
Behandlat tidp. 3: 13/9.
Behandlat tidp. 4: 20/9.
Behandlat tidp. 5: 24/4.
Ogräsräkning: 24/5 Skörd: 6/8
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Ogräsräkning hösten.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skadegradering hösten.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Ogräsräkning våren. Fyra provrutor x 0,5 i bl. I o II, två provrutor x 0,5 i bl. III o IV
  Försök till L5-8010-2013: F örsöksnummer: LB-244-2012, ADB 05B179, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs 1: 2012-08-28
Ogräs 2: 2012-09-11
Ogräs 3: 2012-09-24
Ogräs 4: 2012-10-10
Hela försöket behandlat med Focus Ultra 2012-10-21
Behandlat enligt plan: 2013-05-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-8010-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan