Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1025, Strategier med betning mot gulrost i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L15-1025: F örsöksnummer: 333/12, ADB 152453, skörd 2013
Försöksvärd: Henrik Malm , Fuglie, Grönadal , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 13/9.
Behandling enl. plan:Dc 32, 20/5.
Dc:39 28/5
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1025
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan