Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9011-3-2013, Ettårigt systemförsök med höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till LS3-9011-3-2013: F örsöksnummer: 308/12, ADB 03R004, skörd 2013
Försöksvärd: Kjell-Inge Nilsson , Gränsvallavägen 92 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 13/9.
Gödsling vid sådd: Led D 13/9
TP 2: Led C,D 9/4-13.
TP 3, 18/4
Växtskydd tidp. 2 utförd 23/5.Moddus i led D 23/5.30/5
Dc: 39 Led:B,C,D
15/6 B,C,D Dc:65.
Teppeki 18/6. Grad utförda 24/6
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011-3-2013: F örsöksnummer: LA-79-2012, ADB 03R001, skörd 2013
Försöksvärd: Råbelövs Gods , Råbelövs allén 102, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-09-16
Grundgödsling: 2012-10-03
Gödsling 1 enligt plan: LED D 2012-09-16
Gödsling 2 enligt plan: LED C+D 2013-03-06
Gödsling 3 enligt plan: LED A-D 2013-04-10
Gödsling 4 enligt plan: LED B-D 2013-05-27
Bekämpning 1 enligt plan: LED D 2012-10-22
Bekämpning 2 enligt plan: LED C+D 2013-05-13
Bekämpning 3 enligt plan: LED D 2013-05-18
Bekämpning 4 enligt plan: LED B-D 2013-05-30
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011-3-2013: F örsöksnummer: LB-239-2012, ADB 03R002, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2012-09-17
Gödsling 1: 2012-09-18
Svamp 1: 2012-11-24
Gödsling 2:2013-04-09
Gödsling 3: 2013-04-09
Gödsling 4: 2013-06-11
Svamp 2: 2013-05-24
Svamp 3: 2013-06-05
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011-3-2013: F örsöksnummer: 307/12, ADB 03R003, skörd 2013
Försöksvärd: Ellenholm o. Vadensjö Jordbruks AB , Kustvägen 146 , 261 75 Asmundtorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling 12/10.
Plantäthet:20/11. Gödsling TP 2, 11/4 Led:C,D
TP3 18/4 alla led.
Behandling TP 2, 21/5 dc:32.
Planttäthet vår:21/5.
Behandling TP 3 1/6.Graderingar samt axräkning utförda 27/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9011-3-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan