Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-212.2013, Sort*Behandling Rågvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L7-212.2013: F örsöksnummer: LA-87-2012, ADB 07BK47, skörd 2013
Försöksvärd: Ola Lindvall , Sörby 1225, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-09-19
Behandling 1 enligt plan: 2013-05-07
Behandling 2 enligt plan: 2013-05-12
Behandling 3 enligt plan: 2013-05-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-212.2013: F örsöksnummer: 331/12, ADB 07BK41, skörd 2013
Försöksvärd: Anders Borgqvist , Nya Värslätt 1 , 241 95 Billinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 8/10.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet hösten.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-212.2013: F örsöksnummer: 332/12, ADB 07BK48, skörd 2013
Försöksvärd: Olstorps Lantbruks AB , Norrto 3229 , 242 93 Hörby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 8/10.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet hösten.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-212.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan