Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424-2013, Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L5-2424-2013: F örsöksnummer: LA-89-2012, ADB 05B183, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2012-10-04
Behandling 2 enligt plan: 2012-10-10
Behandling 3 enligt plan: 2013-04-20
Behandling 4 enligt plan: 2013-05-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2424-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan