Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450-2013, Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L5-2450-2013: F örsöksnummer: LC-411-2012, ADB 05B192, skörd 2013
Försöksvärd: Magnus Andersson , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2012-10-05
Behandling 2 enligt plan: 2012-10-11
Behandling 3 enligt plan: 2013-04-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450-2013: F örsöksnummer: LC-412_2012, ADB 05B191, skörd 2013
Försöksvärd: Jan Arvidsson , Häljarpsvägen 72, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2012-10-05
Behandling 2 enligt plan: 2012-10-11
Behanlding 3 enligt plan: 2013-04-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450-2013: F örsöksnummer: 340/12, ADB 05B193, skörd 2013
Försöksvärd: Karl-Olof Knutsson , Brönnestadsvägen 121 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd: 23/10. Andra behandlingen utförd: 31/10.
Ogräsräkning 18/6 DC:65
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Övrigt Sprutjournal vårbeh.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2450-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan