Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2428-2013, Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L5-2428-2013: F örsöksnummer: 339/12, ADB 05B189, skörd 2013
Försöksvärd: Anders Reimer , Villiegården , 231 95 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 8/10,Led 2-7Dc:11.
Vårbeh. dc:21, 25/4. Ogräsräkning 20/6 Dc:65.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Nytt fältkort med nya koordinater.
  Övrigt Sprutjournal vårbeh.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2428-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan