Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-109-2013, Fusariumtest SE., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-109-2013: F örsöksnummer: 337/12, ADB 07BK54, skörd 2013
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 11/10.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till R7-109-2013: F örsöksnummer: LA-85-201, ADB 07BK53, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-10-12
Gödsling 1 enligt plan: 2012-10-18
Gödsling 2 enligt plan: 2013-04-05
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-109-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan