Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048-2013, Reducerad jordbearbetning., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L2-4048-2013: F örsöksnummer: M-404/03, ADB 02R061, skörd 2013
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort 02R061 komplett fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-2013: F örsöksnummer: MB-320/1994, ADB 02R062, skörd 2013
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort 02R062 Komplett fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-2013: F örsöksnummer: L2-4048-3, ADB 02R063, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan