Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2427-2013-001, Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L5-2427-2013-001: F örsöksnummer: LB-272-2012, ADB 05B186, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs 1: 2012-10-10
Ogräs 2: 2012-10-19
Behandling enligt plan: 2013-05-07
Behandling enligt plan: 2013-05-21
Ogräsräkning enligt plan: 2013-06-12
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2427-2013-001
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan